شهریار غریب زاده

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

شهریار غریب زاده

علوم شناختی و مغز / پژوهشکده علوم شناختی و مغز

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه علوم پزشکی تهران، فیزیولوژی انسانی

علایق پژوهشی

مدلسازی شناختی

تماس

رایانامه: s_gharibzade [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 3909