شانت شهبازیان

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

شانت شهبازیان

فیزیک / فیزیک سامانه های پیچیده و زیستی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، شیمی - شیمی فیزیک، 1380 ← 1385
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، شیمی - شیمی فیزیک، 1378 ← 1380
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، شیمی گرایش محض، 1374 ← 1378

علایق پژوهشی

مکانیک کوانتومی سیستمهای بس - ذره ای

تماس

شماره تماس: 29905049
رایانامه: sh_shahbazian [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5527