ترانه وظیفه شناس

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

ترانه وظیفه شناس

فیزیک / فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، فیزیک - حالت جامد
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، فیزیک - حالت جامد
  • کارشناسی: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، فیزیک

علایق پژوهشی

فیزیک بس ذره ای ترابرد در نانو مواد سیستم های با بعد پایین مواد دوبعدی فیزیک محاسباتی

تماس

شماره تماس: 29902784
رایانامه: t-vazifeh [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 7097