طیبه سیفی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

طیبه سیفی

ادبیات و علوم انسانی / زبان و ادبیات عربی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، زبان و ادبیات عربی، 1384 ← 1388
  • دانشگاه تهران، زبان و ادبیات عربی، 1376 ← 1380
  • دانشگاه خوارزمی تهران، زبان و ادبیات عربی، 1380 ← 1382

علایق پژوهشی

ادبیات معاصر و ادبیات دینی و ادبیات متعهد

تماس

شماره تماس: 29905161
رایانامه: t_seyfi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 1981