وحید عزیزی

مربی

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

وحید عزیزی

علوم و فناوری زیستی / علوم جانوری و زیست شناسی دریا

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه خوارزمی تهران، زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی جانوری، 1390 ← 1398
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، زیست شناسی - علوم جانوری، 1375 ← 1378
  • کارشناسی: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، زیست شناسی جانوری، 1370 ← 1374

علایق پژوهشی

نوروفیزیولوژی و اندوکرینولوژی

تماس

شماره تماس: 5907
رایانامه: v_azizi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 6316