زینب آقاشریعتمداری

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

زینب آقاشریعتمداری

علوم و فناوری زیستی / علوم و زیست فناوری گیاهی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی، 1386 ← 1390
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی، 1381 ← 1383
  • کارشناسی: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی، 1377 ← 1381

علایق پژوهشی

بیوتکنولوژی جلبک ها

تماس

شماره تماس: 29902707
رایانامه: z_shariat [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 8760