محمدامین زرگرزاده

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

محمدامین زرگرزاده

مدیریت و حسابداری / مدیریت بازرگانی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه کالگری - کانادا، مدیریت

تماس

رایانامه: zargarzadeh [at] gmail.com
تعداد بازدید: 440