زینب باقری

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

زینب باقری

علوم و فناوری زیستی / زیست شناسی سلولی - مولکولی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تربیت مدرس، زیستشناسی - بیوفیزیک، 1388 ← 1393
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، زیستشناسی - بیوفیزیک، 1386 ← 1388
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، زیست شناسی سلولی و مولکولی - علوم سلولی ملکولی، 1382 ← 1386

علایق پژوهشی

تراشه های میکروسیالی زیست حسگر مهندسی زیستی بیوفیزیک نانوزیست فناوری

تماس

شماره تماس: 2990
رایانامه: ze_bagheri [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5308