جدیدترین اخبار

بازدید رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت عتف از پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت عتف و هیات همراه روز شنبه 26 تیرماه جاری از پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور بازدید کردند.

بازدید 1548
تست
بازدید 30

اطلاعیه ها


اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال