جدیدترین اخبار

فراخوان شماره 3 بهره برداری و نگهداری مجموعه مرکز همایش های پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد با هدف ارائه خدمات کیفی و مطلوب، مدیریت اجرای همایش ها و برنامه ها، نگهداری و نظارت فنی بر تجهیزات مجموعه مرکز همایش های پردیس شامل  سالن های ابن سینا، خوارزمی، ابوریحان، فارابی و تشریفات را به اشخاص دارای صلاحیت و دارای مجوزهای مورد تائید به صورت اجاره واگذار نماید.

41 بازدید
فراخوان شماره 2 بهره برداری و نگهداری مجموعه مرکز همایش های پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد با هدف ارائه خدمات کیفی و مطلوب، مدیریت اجرای همایش ها و برنامه ها، نگهداری و نظارت فنی بر تجهیزات مجموعه مرکز همایش های پردیس شامل  سالن های ابن سینا، خوارزمی، ابوریحان، فارابی و تشریفات را به اشخاص دارای صلاحیت و دارای مجوزهای مورد تائید به صورت اجاره واگذار نماید.

525 بازدید
مراسم استقبال از دانشجویان

برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان با حضور رئیس، معاون و روسای ادارت فرهنگی و دانشجویی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور(شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱)

433 بازدید
فراخوان بهره برداری و نگهداری مجموعه مرکز همایش های پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد با هدف ارائه خدمات کیفی و مطلوب، مدیریت اجرای همایش ها و برنامه ها، نگهداری و نظارت فنی بر تجهیزات مجموعه مرکز همایش های پردیس شامل  سالن های ابن سینا، خوارزمی، ابوریحان، فارابی و تشریفات را به اشخاص دارای صلاحیت و دارای مجوزهای مورد تائید به صورت اجاره واگذار نماید.

606 بازدید
روز درختکاری

همزمان با فرا رسیدن روز درختکاری، مراسم کاشت نهال با حضور رئیس، اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی در پردیس شهید عباسپور برگزار گردید.

466 بازدید

اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال