اداره حراست پردیس

دانشجویی

 کارت دانشجویی

دانشجویان محترم کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، ورودی سال تحصیلی 1400-1399
لطفاً برای دریافت کارت دانشجویی بهمراه برگه تأییدیه ثبت نام از روز شنبه مورخ 99/10/27 لغایت روز دوشنبه مورخ 99/11/27 به اداره حراست پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور مراجعه نمایید.

اعضای هیات علمی

شرایط افراد برای دریافت کارت شناسایی​:
 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • داشتن رابطه استخدامی با دستگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد طبق قوانین و مقررات. تبصره: اتباع بیگانه که با مجوز رسمی در دستگاه با عناوین مختلف همچون کارشناس، پیمانکار و ... مشغول بکار می‌باشند؛
 • می بایستی مدارک و سوابق اقامتی و مجوزهای رسمی خود را ارائه و پس از تشکیل پرونده، صدور کارت برای ایشان امکان‌پذیر خواهد بود.
مراحل صدور کارت شناسایی : 
 • تتشکیل یا تکمیل پرونده پرسنلی در حراست
 • ارائه آخرین حکم کارگزینی.
 • یک قطعه عکس تمام‌رخ پرسنلی جدید. تبصره: عکس دریافتی بدون روتوش و با رعایت شئونات اسلامی تهیه‌شده باشد.
 • تکمیل فرم زیر.
  فرم صدور کارت شناسایی اعضای هئیت علمی
تذکر: عدم سوءاستفاده از کارت شناسایی،حفظ و نگهداری از کارت، عدم ارائه کارت به‌عنوان ضمانت در مراجع تجاری، اداری و یا قضایی الزامی می­باشد.
 لازم بذکر است جهت تعویض کارت شناسایی ارائه کارت شناسایی قبلی الزامی است
کارت شناسایی المثنی
مراحل صدور  کارت شناسایی المثنی:
 • در اولین فرصت گزارش مفقود شدن کارت شناسایی خود را به‌صورت مشروح و با ذکر دلایل به حراست ارائه نموده و در صورت سرقت، تصویر گزارش ارائه‌شده به مراکز انتظامی و قضایی را ضمیمه گزارش نماید.
 • تکمیل پرونده در حراست.
 • یارائه آخرین حکم کارگزینی.
 • یک قطعه عکس تمام‌رخ پرسنلی جدید. تبصره: عکس دریافتی بدون روتوش و با رعایت شئونات اسلامی تهیه‌شده باشد.
 • تکمیل فرم زیر.
 فرم تعهد صدور کارت شناسایی المثنی
دانلودها:
 شرایط استفاده از پارکینگ دانشجویی​
زمان توزیع کارت دانشجویان جدیدالورود​
 تعویض و صدور کارت شناسایی جدید اعضای هئیت علمی و کارکنان پردیس