جدیدترین اخبار

سرپرست معاونت مدیریت فرهنگی و اجتماعی و همچنین سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپورمنصوب شد

سرپرست معاونت مدیریت فرهنگی و اجتماعی و همچنین سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپورمنصوب شد

12950 بازدید
انتصاب رییس هیات اجرایی کمیته سدهای بزرگ

انتصاب رییس هیات اجرایی کمیته سدهای بزرگ...

13441 بازدید
نشست رییس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور با کارکنان دانشکده مهندسی برق

نشست رییس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور با کارکنان دانشکده مهندسی برق...

22004 بازدید

اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال