​​​​​​​

 مديريت بازرگاني به منظور تربيت افرادي كه توانايي اداره و بهبود امور بنگاه‌هاي بخش خصوصي را داشته باشند، به وجود آمده است. دانشجويان اين رشته بايد در حوزه‌هاي مديريت استراتژيك، بازاريابي، بهره وري و اقتصاد كه پيش‌نياز مديريت موثر بنگاه‌هاي خصوصي است دانش و توانايي كافي داشته باشند. اين رشته در سال‌هاي اخير از سطح اقبال بالايي در بين داوطلبان ورودي به دانشگاه‌ها برخوردار بوده است.فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در بنگاه‌هاي بخش خصوصي در زمينه‌هاي بازاريابي، فروش، برنامه ريزي و هم چنين فعاليت‌هاي مشاوران مشغول به كار شوند. دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي (ره)، تهران و علامه طباطبایی‌(ره) از جمله مراکزی هستند که در تهران در سطح كارشناسي دانشجو مي پذيرند. در سطح كارشناسي ارشد علاوه بر اين دانشگاه‌ها، دانشگاه تربيت مدرس نيز دانشجو مي پذيرد. شايان ذكر است كه امكان ادامه‌ي تحصيل دانشجويان تا سطح دكترا نيز در ايران وجود دارد. دانشكده‌ي مديريت دانشگاه شهيد بهشتي (ره)، با توجه به اساتيد مجرب و هم چنين سابقه‌ي طولاني در اين حوزه، از مراكز علمي خوشنام مديريت به شمار مي‌آيد. حضور تعداد زيادي از فارغ التحصيلان موفق در عرصه كسب و كار و صنعت و هم چنين تعداد مقالات منتشر شده از اين دانشجويان در مجلات و منابع علمي معتبر حاكي از موفقيت اين دانشكده در تربيت نيروهاي ماهر و توانا و نيز ايجاد دانش علمي در زمينه‌ي مديريت مي باشد

آقای دکتر شهريار عزيزي

دانشيار گروه مدیریت بازرگانی  دانشکده مدیریت و حسابداری؛ 

email: s-azizi@sbu.ac.ir

تلفن : 29905244

رديف نام نام خانوادگي عکس رشته تحصيلي محل اخذ مدرک مرتبه علمي شماره تماس دانشگاه ايميل
1 محمد رضا

حميدي زاده

مديريت گرايش استراتژيک دانشگاه تهران استاد 29905222 m-hamidizadeh@sbu.ac.ir
2 غلامحسين خورشيدي

​​​​​​​

اقتصاد دانشگاه تهران استاد 29905207 g-khorshidi@sbu.ac.ir
3 شهريار عزيزي

مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي دانشگاه شهيد بهشتي دانشيار 29902371 s-azizi@sbu.ac.ir
4 بهمن حاجي پور

مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني دانشگاه شهيد بهشتي دانشيار 29905233 29905245 b-hajipour@sbu.ac.ir
5 سيد محمود حسيني

​​​​​​​

مديريت گرايش استراتژي دانشگاه تربيت مدرس دانشيار 29905206 sm-hosseini@sbu.ac.ir
6 منيژه قره چه

مديريت بازرگاني-بازرگاني بين الملل هندوستان دانشيار 29905209 m_gharache@sbu.ac.ir
7 محمد خدابخشي

مديريت-رفتارسازماني ومنابع انساني دانشگاه تهران استاديار 29905210 m_khodabakhshi@sbu.ac.ir
8 علي عبدالهي

مديريت -بازاريابي دانشگاه شهيد بهشتي استاديار 29905201 a_abdollahi@sbu.ac.ir
9 بهروز قليچ لي

مديريت-منابع انساني/رفتارسازماني دانشگاه تربيت مدرس استاديار 29905202 b_ghlichlee@sbu.ac.ir
10 محمد جواد نائيجي

مديريت-سيستم نوآوري دانشگاه شهيد بهشتي استاديار 29905253 m_naeiji@sbu.ac.ir
11 مريم اخوان خرازيان

​​​​​​​

مديريت بازرگاني-منابع انساني/فناوري اطلاعات دانشگاه شهيد بهشتي استاديار 29902361 m_akhavan@sbu.ac.ir

رديف نام نام خانوادگي رتبه ايميل عکس
1 احمد روستا

​​​​​​​

2 ايرج هروي
3 عباسعلي حاج کريمي

​​​​​​​

4 نسرين جزني

5 هوشنگ اسداله
6 محمد اکبريان

​​​​​​​

7 محمدرضا شجاعي      

​سرکارخانم  ثریا کریمی  

کارشناس گروه مدیریت بازرگانی 

​​​​​​​s-karimi@mail.sbu.ac.ir   

تلفن تماس:  29902371