رشته مدیریت مالی در ایران تا قبل از سال 1381به عنوان یکی از گرایشهای مدیریت بازرگانی محسوب می شد ولی به لحاظ اهمیت جریانهای مالی سازمانها و تاثیر این جریانها برروی موفقیت و سود آوری سازمانها و مباحث جدید سرمایه گذاری و غیره از سال 1381 به صورت یکی از رشته های مدیریت درآمد. بهرحال علی رقم توسعه کمّی رشته مدیریت مالی در سالهای اخیر ایران، اين رشته از نظر علمی و عملی هنوز از نظر کیفی رشته ای گمنام و ناشناخته است.

اگر چه با زحمات اساتید گرانقدر این رشته در سالهای بعد از انقلاب اسلامی ایران، مدیریت مالی در ايران رشد خوبی نموده و امروزه دانش آموختگان رشته مدیریت مالی در عرصه های مختلف مالی و اقتصادی کشور نقش های اساسی و پست های کلیدی را عهده دار هستند، اما هنوز هم مدیریت مالی بعنوان یکی از شاخه های دانش مدیریت محسوب می شود. هرگاه سخن از مدیریت مالی به میان می آید، عموماً یکی از شاخه های رشته مدیریت تلقی و از آن بعنوان یکی از ابزارهای مدیریت سازمانها یاد می شود. البته این برداشت، برداشت صد در صد اشتباهی نیست، امّا دامنه مدیریت مالی در دنیای پیشرفته امروز در عرصه های مختلف اقتصادی بگونه ای است که حيطه وسیعی از علوم شامل مدیریت منابع و مصارف، سرمايه گذاري، بودجه بندي سرمايه اي، ریسک، بیمه، بانکداری، بازارها، نهادها، نظامهای مالی و … را در بر می گیرد.در ايران در حال حاضر امكان ادامه تحصيل در اين رشته در هر 3 مقطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكترا وجود دارد.

آقای دکتر احمد بدري

دانشيار  گروه حسابداري دانشکده مدیریت و حسابداری؛ 

تحصیلات : دکتری حسابداری

email: a_badri@sbu.ac.ir

 تلفن : 29905236

 

رديف ​​​​​​​ نام نام خانوادگي عکس رشته تحصيلي محل اخذ مدرک مرتبه علمي شماره تماس دانشگاه ايميل
1 احمد بدري

​​​​​​​

حسابداري دانشگاه تهران دانشيار 29905227 a_badri@sbu.ac.ir
2 مريم دولو

مديريت مالي دانشگاه شهيد بهشتي دانشيار 29905252 m_davallou@sbu.ac.ir
3 سيد جلال صادقي شريف

مديريت مالي دانشگاه تهران استاديار 29905211 j_sadeghisharif@sbu.ac.ir
4 محمد حسن نژاد

مديريت مالي دانشگاه شهيد بهشتي استاديار 29905212 m_hasannejad@sbu.ac.ir
5 محمد اصوليان

​​​​​​​

مديريت مالي دانشگاه شهيد بهشتي استاديار 29905224 m_osoolian@sbu.ac.ir

 
رديف نام نام خانوادگي رتبه ایمیل عکس
1  محمد اسماعیل فدائي نژاد  دانشیار m-fadaei@sbu.ac.ir

2 پريوش زاهدي تهراني

3 علي جهانخاني ​​​​​​​ ​​​​​​​

​​​​​​​

4 محمد حسن اردبيلي      

سرکار خانم معصومه دولتی

کارشناس گروه  حسابداری
​​​​​​​
 m-dolati@mail.sbu.ac.ir  
 

 تلفن تماس: 29905235