شرح وظایف

معرفی مدیریت امور هیات‌علمی
با توجه به نقش محوری و سازنده اعضای هیات‌علمی در بالندگی و رشد علمی دانشگاه، بهره‌مندی و به‌کارگیری اعضای هیات‌علمی فرهیخته امری ضروری است. «مدیریت امور هیات‌علمی» با هدف انجام روان و چابک امور مرتبط با اعضای هیات‌علمی، به‌صورت یک مدیریت مستقل تحت نظارت ریاست دانشگاه از ابتدای سال 1394 تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز نمود. پيش از آن، رسیدگی و پیگیری امور هیات‌علمی به‌صورت پراکنده در معاونت‌ها و بخش‌های مختلف دانشگاه صورت می‌گرفت. 
شرح وظایف
 • اجرای سیاست‌ها و خط‌ مشی‌های دانشگاه در زمینه‌های جذب و ارتقای متقاضیان عضو هیات‌علمی
 • نظارت بر انجام امور اداری دبیرخانه هیئت اجرایی جذب و مسئولیت دبیری هیئت اجرایی جذب دانشگاه
 • نظارت بر انجام امور اداری تبدیل وضعیت اعضای هیات‌علمی و متقاضیان ترفیع سالانه
 • نظارت بر انجام امور اداری، تمدید قراردادهای اعضای هیات‌علمی
 • ارائه برنامه جامع جهت آموزش، توانمندسازی و دانش‌افزایی اعضای هیات‌علمی دانشگاه
 • نظارت بر انجام امور اداری متقاضیان ارتقا، ترفیع و احتساب سوابق علمی اعضای هیات‌علمی
 • پیشنهاد آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم
 • برآورد و تامین نیروی انسانی لازم برای انجام امور تخصصی و اداری مدیریت مربوط
 • کنترل و نظارت بر انجام امور توسط کادر اداری مدیریت مربوط
 • تهیه و تنظیم گزارش‌های اداری از برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌ها و ارائه به رئیس دانشگاه
وظایف اداره جذب و تمدید قرارداد 
 • شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیات‌علمی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی
 • انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیات‌علمی
 • پیگیری امور استخدام اعضای هیات‌علمی اعم از قراردادی، پیمانی، هیات‌علمی طرح سربازی، ماموریت و انتقال اعضای هیات‌علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط
 • جذب اعضای هیات‌علمی متقاضی استخدام در دانشگاه در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط
 • ارائه گزارش‌های سالیانه به هیات مرکزی جذب اعضای هیات‌علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وظایف اداره ارتقا
 • انجام کلیه امور مرتبط با ارتقای اعضای هیات‌علمی
 • بررسی ساختار هرم مرتبه علمی و ارائه راهکار مناسب در جهت اصلاح آن
 • ارائه راهکار مناسب جهت طرح تمام وقتی اعضای هیات‌علمی و بررسی پیشنهادهای موردی و اخذ تصمیم
وظایف اداره ترفیع و تعالی 
 • بررسی مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی اعضای هیات‌علمی
 • تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی اعضای هیات‌علمی
 • تهیه بانک اطلاعاتی در خصوص توانمندی‌های آموزشی اعضای هیات‌علمی
 • تهیه بانک اطلاعاتی در خصوص نتایج ارزشیابی اعضای هیات‌علمی
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت ارائه آموزش‌های مورد نیاز اعضای هیات‌علمی
 • انجام پیگیری کلیه امور مربوط به ترفیع اعضای هیات‌علمی در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های مربوط
 • پایش و ارزشیابی عملکرد اعضای هیات‌علمی
 • نظارت و کنترل واحدهای ارزشیابی عملکرد اعضای هیات‌علمی مستقر در دانشکده‌ها
 • ارائه بازخورد مناسب از نتایج ارزشیابی به اعضای هیات‌علمی
اطلاعات تماس:
22431877 و 29902216
mfa@sbu.ac.ir