ثبت‌نام دوره‌های بالندگی

اعضای هیات‌علمی دانشگاه به‌منظور ثبت‌نام در دوره‌های بالندگی ویژه اعضای هیات‌علمی، به اطلاعیه منتشر شده مربوط به هر دوره، که در همین صفحه اعلام می‌شود مراجعه نمایند. در هر اطلاعیه پیوند ثبت‌نام و مهلت شرکت در دوره اعلام می‌گردد.
 
«برای بزرگنمایی بیشتر، روی تصویر کلیک کنید.»
عنوان دوره: روش‌ها و فنون تدریس
مدرسان:
دکتر کوروش فتحی واجارگاه، عضو هیات‌علمی گروه علوم تربیتی
محل برگزاری:  دانشگاه شهید بهشتی / سالن کنفرانس دانشکده علوم زمین، به‌صورت حضوری
مهلت ثبت‌نام:  5 اسفندماه 1402
زمان برگزاری: 12 اسفندماه  1402
پیوند ثبت‌نام: https://mngfacultyaffairs.sbu.ac.ir/register
وضعیت دوره: ظرفیت تکمیل شده و مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است.


 
«برای بزرگنمایی بیشتر، روی تصویر کلیک کنید.»
عنوان دوره: نامه‌نگاری و مکاتبه انگلیسی
مدرسان:
دکتر حسین محسنی عضو هیات‌علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه
محل برگزاری:  دانشگاه شهید بهشتی / سالن کنفرانس دانشکده علوم زمین، به‌صورت حضوری
مهلت ثبت‌نام:  20 بهمن‌ماه 1402
زمان برگزاری: 25بهمن‌ماه و 2،9،16 اسفندماه 1402
پیوند ثبت‌نام: https://mngfacultyaffairs.sbu.ac.ir/register
وضعیت دوره: ظرفیت تکمیل شده و مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است.


 
«برای بزرگنمایی بیشتر، روی تصویر کلیک کنید.»
عنوان دوره: «مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی» - ویژه اعضای‌هیات‌علمی جدیدالاستخدام
مدرسان:
دکتر محمد‌رضا عباسی عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید‌بهشتی
محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی و به‌صورت مجازی
مهلت ثبت‌نام: تا 18 تیرماه 1402
زمان برگزاری: 24 تیرماه 1402 و 25 تیرماه 1402
پیوند ثبت‌نام: https://mngfacultyaffairs.sbu.ac.ir/register
وضعیت دوره: ظرفیت تکمیل شده و مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است.


 
«برای بزرگنمایی بیشتر، روی تصویر کلیک کنید.»
عنوان دوره: «مدیریت فناوری»
مدرسان:
دکتر هادی نیل‌فروشان عضو هیات‌علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری
محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی و به‌صورت حضوری
مهلت ثبت‌نام: تا 22 خردادماه 1402
زمان برگزاری: 24 خردادماه 1402 و 31 خردادماه 1402
پیوند ثبت‌نام: https://mngfacultyaffairs.sbu.ac.ir/register
وضعیت دوره: ظرفیت تکمیل شده و مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است.


 
«برای بزرگنمایی بیشتر، روی تصویر کلیک کنید.»
عنوان دوره: «ارتباط با صنعت»
مدرسان:
دکتر محمد صافی عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست 
دکتر خسرو رحمانی عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی 
دکتر فریبرز مسعودی عضو هیات‌علمی دانشکده علوم زمین  

محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی و به‌صورت حضوری
مهلت ثبت‌نام: 17 بهمن‌ماه 1401
زمان برگزاری: 19 بهمن‌ماه لغایت 10 اسفند‌ماه 1401
پیوند ثبت‌نام: https://mngfacultyaffairs.sbu.ac.ir/register
وضعیت دوره: ظرفیت تکمیل شده و مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است.


 
«برای بزرگنمایی بیشتر، روی تصویر کلیک کنید.»
عنوان دوره: «نامه‌نگاری و مکاتبه انگلیسی»
مدرس: دکتر حسین محسنی عضو هیات‌علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه
محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی و به‌صورت حضوری
مهلت ثبت‌نام: 2 آذرماه 1401
زمان برگزاری: 6 لغایت 27 آذرماه 1401
پیوند ثبت‌نام: http://yun.ir/mfasbu
وضعیت دوره: ظرفیت تکمیل شده و مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است.

 
«برای بزرگنمایی بیشتر، روی تصویر کلیک کنید.»
عنوان دوره: «روش‌ها و فنون تدریس»
مدرسان:
دکتر فرنوش اعلامی عضو هیات‌علمی گروه علوم تربیتی
دکتر بهار بندعلی عضو هیات‌علمی گروه علوم تربیتی
دکتر ابراهیم علیزاده عضو هیات‌علمی گروه روانشناسی
سمیه رحیمی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه
پرستو علیخانی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه
محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی و به‌صورت حضوری
مهلت ثبت‌نام: 2 آبان‌ماه 1401
زمان برگزاری: 4 لغایت 25 آبان‌ماه 1401
پیوند ثبت‌نام: http://yun.ir/mfasbu
وضعیت دوره: ظرفیت تکمیل شده و مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است.
 
«برای بزرگنمایی بیشتر، روی تصویر کلیک کنید.»
عنوان دوره: «ارتباط با صنعت»
مدرسان:
دکتر محمد صافی عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
دکتر محمدحسین سورگی عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
دکتر نوید نظافتی عضو هیات‌علمی دانشکده مدیریت و حسابداری
محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی و به‌صورت حضوری
مهلت ثبت‌نام: 8 شهریورماه 1401
زمان برگزاری: 9 لغایت 30 شهریورماه 1401
پیوند ثبت‌نام: http://yun.ir/mfasbu
وضعیت دوره: ظرفیت تکمیل شده و مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است.
 
«برای بزرگنمایی بیشتر، روی تصویر کلیک کنید.»
عنوان دوره: «مدیریت پژوهش»
مدرس: دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده عضو هیات‌علمی دانشکده مدیریت و حسابداری
محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی و به‌صورت حضوری
مهلت ثبت‌نام: 16 خردادماه 1401
زمان برگزاری: 18 خرداد لغایت 8 تیرماه 1401
پیوند ثبت‌نام: http://yun.ir/mfasbu
وضعیت دوره: ظرفیت تکمیل شده و مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است.
 
اطلاعات تماس:
22431876 و 29902237
mfa@sbu.ac.ir
فرم ارسال نظر، پیشنهاد یا انتقاد
سامانه مکاتبات اداری
پیوندها:
پخش زنده دوره‌ها در آپارات
اطلاعیه دوره‌ها