دستاوردها و افتخارات دانشکده

null دکترعلیرضا حسن زاده موفق به ابداع روشی برای کاهش اثرات اشعهX شد.

صفحه اصلی
دکترعلیرضا حسن زاده موفق به ابداع روشی برای کاهش اثرات اشعهX شد.
  • 4 مشاهدات

دکترعلیرضا حسن زاده عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی، موفق به ابداع روشی برای کاهش اثرات اشعهX شد.

نظرات صفحه

جدیدترین اخبار دانشکده

برگزاری جلسه کمیته منتخب دانشکده

برگزاری جلسه کمیته منتخب دانشکده در اردیبهشت ماه 

بازدید 11

اطلاعیه ها

ستون اول

ستون اول


اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال