معاون فرهنگی و اجتماعی

دکتر فاضل جهانگیری

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

29902660
f_jahangiri[at]sbu.ac.ir
رزومه
وب‌‌‌‌‌‌‌‌سایت
فعالیت‌های اجرایی:
  • مسئول امور فرهنگی پژوهشکده لیزر و پلاسما 1401 ← 1402
  • مسئول امور فرهنگی پژوهشکده لیزر 1396 ← 1398
  • مسئول امور فرهنگی پژوهشکده لیزر 1396 ← 1396
  • بازرس انجمن اپتیک و فوتونیک 1395 ← 1398
  • سرپرست مدیریت هماهنگی و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی 1392 ← 1393