گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی

شرح وظايف گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی :

1. آسیب شناسی علمی مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

2. تبیین راهبردها و ترسیم افق و چشم انداز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

3. فراهم ساختن زمینه ها و شرایط لازم برای مطالعات تطبیقی اساتید دانشگاه

4. فراهم ساختن زمینه ها و شرایط لازم برای مطالعات فرهنگی دانشجویان دانشگاه

5. برگزاری نشست های تخصصی و همایش های علمی در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه

6. جلب مشارکت مراکز علمی و پژوهشی در عرصه فرهنگی و اجتماعی

7. تهیه گزارش های لازم از عملکرد واحدها و مراکز و مدیریت های حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

8. تهیه دستورالعمل های اجرایی لازم جهت حسن انجام امور اداری در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

9. تدوین سیاست ها و خط مشی های نظارتی بر اساس شرح وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی

10. شناسایی خلاء ها، آسیب ها و مشکلات اجرایی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

11. پیشنهاد راهکار های اجرایی لازم جهت تقویت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

12. همکاری و تعامل با واحدهای نظارتی و ارزیابی دانشگاه

13. انجام سایر امور محوله از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی
دکتر حبیب بشیرپور
مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی و مدیر گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی
شماره تماس : 29902201
​​​​​​​مشاهده سوابقمدیران گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی به ترتیب احراز مسئولیت: 
ردیف    نام و نام خانوادگی    رشته تحصیلی    تاریخ شروع به کار
1    احمد شکر چی    علوم اجتماعی    1391/06/27
2    اصغر واعظی    فلسفه    1393/03/27
3    نگار داوری اردکانی    زبان شناسی    1396/03/13
4    محمد جواد نائیجی    مدیریت سیستم ها    1398/03/13
5    حبیب بشیرپور    ادیان و عرفان
 
عناوین پژوهشهای انجام شده در گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی

 

1-  مطالعه زندگی خوابگاهی : سنجش مولفه های زندگی سالم و ناسالم خوابگاهی، ارائه راهکارهای تحقق سبک زندگی سالم خوابگاهی  در میان دانشجویان خوابگاهی دانشگاه شهید بهشتی ، مجری طرح : دکتر امیر اکبری قمصری، ( 1395- 1394 )

2- رابطه هویت دینی و هویت قومی با بهزیستی ذهنی دانشجویان: بررسی نقش واسطه ای عزت نفس، مجری طرح : پژوهشکده خانواده ، مهرماه 94

3- شناسایی و تحلیل فرصت ها و تهدید های شبکه های اجتماعی در فضای مجازی برای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، مجری پروژه: دکتر روح اله تولایی ، بهار 95

4- نظر سنجی از دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه شهید بهشتی پیرامون نحوه گذران اوقات فراغت ایشان ، مجری طرح: دکتر امیر اکبری قمصری، اسفند 93

5- گزارشی پیرامون آشنایی با وضعیت، مشکلات و کمبود های خوابگاههای دانشگاه شهید بهشتی ، مجری طرح: امیر اکبری قمصری، اردیبهشت 94