کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر، در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکل‌ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هیئت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاه‌ها توزیع می‌شوند، نشریه دانشگاهی محسوب می‌شود اما به صورت عمده نشریات دانشجویی که توسط دانشجویان ایجاد می‌گردد دارای محوریت مسائل سیاسی ‍‍، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و غیره روز است.
دفتر نشریات دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی سعی در تسهیل شرایط فعالیت نشریات دانشجویی دارد.
نوع خدمت
صدور مجوز نشریات، نظارت بر عملکرد نشریات، کمک هزینه انتشار
روش دسترسی به خدمت
مراجعه به کارشناس نشریات دانشجویی در محل معاونت فرهنگی و ارتباط تلفنی و الکترونیکی
خانم علیه پور
کارشناس نشریات علمی دانشجویی
تلفن: 29902663
آناهید
گاهنامه اجتماعی
نوع انشر: الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی آزادی خواه
مدیر مسئول: زکیه جوادی
سردبیر: پارسا یارمحمدلو


 
شیمی و فناوری
فصلنامه علمی
نوع نشر: الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مدیریت
مدیر مسئول: محمدتقی ناظری 
سردبیر: محمد تقی ناظری
آوای کاویان
گاهنامه علمی
نوع نشر: صوتی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مدیریت
مدیر مسئول: امین حزیمه
سردبیر: فاطمه امیری

دنیای مدیریت
گاهنامه اقتصادی علمی
نوع نشر: صوتی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مدیریت
مدیر مسئول: علیرضا مقدم
سردبیر: آیلین خدایاری صومعه
رادیو کیمیاگر
ماهنامه علمی
نوع نشر: صوتی
صاحب امتیاز:شیمی و علوم زمین
مدیر مسئول: الهام ابراهیم زاده
سردبیر: ایناز مهدی 

 
پادکست اسکروج
گاهنامه فرهنگی سیاسی خبری
نوع نشر: صوتی
صاحب امتیاز: سارا ساردویی نسب
مدیر مسئول: سارا ساردویی نسب
سردبیر: امین قطبی فر
تاریخ و فرهنگ ایران باستان
سالنامه علمی
نوع نشر: التکرونیکی
صاحب امتیاز: گروه تاریخ
مدیر مسئول: محمدعلی اکبری
سردبیر: ارزو رسولی
pppc
دوفصلنامه علمی
.نوع نشر: الکترونیکی 
صاحب امتیاز: انجمن علمی  دانشجویی برق (عباسپور)
مدیر مسئول: سید محمد شبیری
سردبیر: فاطمه شریف زاده


 
سیناپس
دوفصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی- الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی
مدیر مسئول: روناک فرمانیان
سردبیر: فاطمه کاکایی
شایند
دوفصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی - الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی
مدیر مسئول: سکینه دهقان
سردبیر: احمد باباخانی کویج
بی نهایت
دوفصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی ریاضی
مدیر مسئول: محرم نژاد ایردموسی
سر دبیر:  مریم خلج
کارنامه تاریخ
دو فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ
مدیر مسئول: دلارام حسینی
سردبیر: امین داودی
راه ابریشم
دوفصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات چینی
مدیر مسئول: فرهاد جوانبخت
سردبیر: ساینا سرلک
نشاط ورزش
دوفصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی ورزشی
مدیر مسئول: مریم جلالی
سردبیر: ارمان علیپور
پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان
دوفصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: گروه زبان و ادبیات فارسی

مدیر مسئول: مریم جلالی
سردبیر: مریم جلالی
سدید
دوهفته نامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

مدیر مسئول: حسین عاکف
سردبیر: مریم جلالی
زیتون
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده معماری
مدیر مسئول: محمد میعاد حکمت

سردبیر: محمد میعاد حکمت
 
مانَگ
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: علی دانشی
مدیر مسئول: مریم قلی پور
سردبیر: علی دانشی
جدال
گاهنامه فرهنگی 
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی  علوم سیاسی
مدیر مسئول: علیرضا رحمتی
سردبیر: سپهرخدابنده لو
پردازش
گاهنامه علمی 
نوع نشر: چاپی الکترونیکی 
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک
مدیر مسئول: علی نصیری
سردبیر: عباس اصفهانی 
سیگنال
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک
مدیرمسئول: امیرحسین معماری
سردبیر: عرفان بن سعید

 
فردایی دیگر
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی 
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیرمسئول: علیرضا شاه محمدی
سردبیر: حکیمه امینی
دیوان
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده حقوق
مدیر مسئول: سیامک اتفاق
سردبیر: سیامک اتفاق
بهشت
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: هیئت دانشجویی الهادی
مدیر مسئول:  زینب تقی لو
سردبیر: زهرا عباسی
سه نقطه
گاهنامه ورزشی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده علوم
مدیر مسئول: علی گلستانی راد
سردبیر: علی گلستانی راد
بیخ
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: علی محمد مهاجر ناصر
مدیر مسئول: محمدرضا ملک ابادی
سر دبیر: فاطمه سامیار
هفت تیر
گاهنامه سیاسی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: بهاره اسکندری
سردبیر: بهاره اسکندری
ارغوان
 گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: فاطمه نادعلی زاده
سردبیر: حلیه توکلی
زبان کاوی
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی زبان شناسی
مدیرمسئول: نگار داوری اردکانی
سردبیر: فاطمه بهرامی
نامه حقوق
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی حقوق
مدیر مسئول: سید مجتبی جوادی
سردبیر: سید مجتبی جوادی
خبرنامه عدالت کیفری
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی داشجویی جرم شناسی
مدیر مسئول: نسرین مهرا
سردبیر: سحر سهیل مقدم

 
ناب
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی برق عباسپور
مدیر مسئول: ساسان آزاد
سردبیر: موژان علائئ راد
دادنامه
گاهنامه فرهنگی-سیاسی 
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان طیف حکیم
مدیر مسئول: فاطمه سادات مرتضوی
سردبیر: فاطمه سادات مرتضوی
اسراء
گاهنامه فرهنگی- سیاسی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور
مدیر مسئول: معصومه رضایی
سردبیر: سیده زهرا میرهاشمی
طلوع
گاهنامه فرهنگی سیاسی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده اقتصاد
مدیر مسئول: صبا نوبری
سر دبیر: یاسمین مقیمی فر
درفش
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ
مدیر مسئول:  زینب درویشی
سردبیر: حانیه رشیدی عینی
سپیده دم
گاهنامه فرهنگی- سیاسی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه
مدیرمسئول: جلال کامیاب فر
سردبیر: زهرا وصالی
نون و قلم
گاهنامه فرهنگی سیاسی
نوع نشر: چاپ الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیرمسئول: محمد امین عبدوس
سردبیر: محمد رجبی علویه
رهش
گاهنامه سیاسی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: زینب نظری تمرین
سردبیر: زینب نظری تمرین
انعکاس
گاهنامه فرهنگی سیاسی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان طیف حکیم 
مدیرمسئول: رویا شاهی
سردبیر: رویا شاهی
قلم
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان طیف حکیم
مدیرمسئول:  لیلا احسانی
فرامن
گاهنامه فرهنگی سیاسی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز:  انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده روانشناسی
مدیر مسئول: فاطمه انصاری
سردبیر: فاطمه افشار

 
راه روشن
گاهنامه فرهنگی -هنری-ادبی
نوع نشر: چاپی - الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی بسیج دانشکده ادبیات
مدیر مسئول: مبارکه سادات میرکمالی
سردبیر: مبارکه سادات میرکمالی
پرایمر
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی - الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی
مدیر مسئول:  سیده زهرا افکانه
سردبیر: علی رضا صمدی
دانشجو سلام
گاهنامه فرهنگی علمی 
نوع نشر: چاپی - الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: فاطمه زهرا هراتی
سردبیر: زهرا مهری

 
ناقوس
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان طیف تحکیم
مدیر مسئول: سارا سادات حکیم زاده
سردبیر: سارا سادات حکیم زاده
سرو
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده حقوق
مدیر مسئول: محمد خواجه جوزم
سردبیر: صبا پوربافرانیش
دیدنو
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان طیف تحکیم
مدیر مسئول: زینب سادات قریشی محمدی
سردبیر: فاطمه سادات مرتضوی
کاما
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی - الکترونیکی
صاحب امتیاز: 
انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده مدیریت
مدیر مسئول: ابوالفضل عسجدی
سردبیر: یگانه سادات موسویان
بامداد
گاهنامه اجتماعی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
مدیر مسئول: امیرحسین خدادی
سردبیر: شکیبا معظمی
سیاه قلم
گاهنامه اجتماعی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: مهدی نطری
مدیر مسئول: امیرحسین کاسه چی
سردبیر:امیرحسین کاسه چی
کوه
گاهنامه فرهنگی اجتماعی
نوع نشر: چاپی - الکترونیکی
صاحب امتیاز: 
انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه ادبیات
مدیر مسئول: زهرا غلام نیای فومنی
سردبیر: یگانه ارشدی
راه ناتمام
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
 مدیر مسئول : زهرا صادق زاده قمصری
سردبیر: زهرا صادق زاده قمصری
واحه
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
 مدیر مسئول : مهدی رجبعلی

سردبیر: پریسا دالوندی
کهف
فرهنگی خبری
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: الهام نیک بخت
مدیر مسئول: الهام نیک بخت
سردبیر: الهام نیک بخت
سایه روشن
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
 صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده برق
مدیر مسئول:  محمد موحدی نیا
سردبیر: مهسا کریمی
آفتاب
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان طیف تحکیم
مدیر مسئول: فائزه سادات صالحی نیشابوری
سردبیر: محدثه جان نثاری
فراسو
دوفصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: علم اطلاعات و دانش شناسی
مدیر مسئول: شیوا قمری
سردبیر: نجمه ابراهیمی
ژرفا
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور
مدیر مسئول: امیرحسین اربابی
سردبیر: محمد ایزدی خواه
منیر
گاهنامه فرهنگی 
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی پردیس عباسپور
مدیر مسئول: محسن ابوئی
سردبیر: احمدرضا قدبیگی
کهربا
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
 صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی برق عباسپور
مدیر مسئول: سیدعلی موسوی تبار
سردبیر: 
سیلیکون
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: برق ولنجک
مدیر مسئول: امیرعلی قمی
سر دبیر: امیرحسین فراهانی
دیده بان
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی ازادی خواه
مدیر مسئول:
سیدعلی جعفری
شاخص
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی اقتصاد
مدیر مسئول: علی ارومیه ای
سردبیر: محمدامین رفعتی صحنه سرائی
توان
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مکانیک و انرژی
مدیر مسئول: سید سینا سرروت دربه
سردبیر: سایه صدرائی
کیمیاگر
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی شیمی و علوم نفت
مدیر مسئول: مهدی ظریف
سردبیر: الهام ابراهیم زاده
تتیس
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی
مدیر مسئول: حسین حاجی علی بیکی
سردبیر: سیده سحر رئیس زاده
پردازه
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر
مدیر مسئول: حسام دامغانیان
سردبیر:
 پانته آ علائئ پوئا
رادار
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی رباتیک
مدیرمسئول: پارسا یارمحمدلو
سردبیر: مرضیه غیور
مطالعات شهر و منطقه
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی شهر سازی
مدیر مسئول: شکوفه باباپی
سردبیر: محمدامین کشاورزمیرزامحمدی
آستانه
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: زبان و ادبیات انگلیسی
مدیر مسئول:  احد تقی زاده
سردبیر: هنگامه خرازی
مشکات
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: کانون و قران 
مدیر مسئول: علی رفیعی
سردبیر: زهرا طالبیان
آیینه ایثار
فصلنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: اداره امور شاهد و ایثارگر
مدیر مسئول: زهرا رحیمی
سردبیر: زهرا رحیمی
پالس
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: شقايق اديب امينى
مدیر مسئول: حامد مهدی کیا
سردبیر: حامد مهدی کیا
دانش هزاره
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر
مدیر مسئول: محمدرضا همتی
سر دبیر: پرنیان کریمی
روزنه
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی معماری
مدیر مسئول: فاطمه اتوکش
سردبیر: فاطمه حسنی صدرآبادی
روان نویس
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: خانواده درمانی
مدیر مسئول: مهتاب فردی
سردبیر: الهه مولایی
نوروگلیا
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: علوم شناختی
مدیر مسئول: امین جهانی
سردبیر: سحر پیشوائی
نگاه
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: روانشناسی
مدیر مسئول: امیر رضا توسلی
سردبیر: محمد جواد کوهستانی
مصباح
فصلنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمد حسین بهزادفر
سردبیر: محمد حسین بهزادفر
سورنا
فصلنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: علیرضا رضائی
مدیر مسئول: علیرضا رضائی
سردبیر: علی ولی
راه نو
ماهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیر مسئول: وحید صادقی فیروزآبادی
سردبیر: مرضیه ابراهیمی
خط بیداری
ماهنامه سیاسی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمد جواد کریمی
سردبیر: زینب حمزئی
چرتکه
دو فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی حسابداری
مدیر مسئول: محمدثانوی
سردبیر: زهرا شیری
نانورامیک
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی الکترونیکی
صاحب امتیاز: نانو
مدیر مسئول: رویا صدقی
سردبیر: یاسین محمدخانی

اخبار نشریات دانشجویی