مجلات علمی و پژوهشی

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دارای سه فصل‌نامه علمی و پژوهشی می‌باشد.
فصل‌نامه علمی و پژوهشی مدیریت و برنامه
فصل‌نامه علمی و پژوهشی روان‌شناسی کاربردی
فصل‌نامه علمی و پژوهشی مشاوره شغلی
ماه‌نامه پیام پژوهش (توانمندسازی پژوهشی دانشگاه) (برای مشاهده کلیک نمایید)
«برای بزرگنمایی بیشتر، روی تصویر کلیک نمایید.»