فرم‌ها‌ و آیین‌نامه‌های پژوهشی

فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی دانشگاه
مراحل انجام درخواست کفایت دستاوردهای علمی، پژوهشی دانشجویان دوره دکتری
فرم درخواست، آیین‌نامه و فرم گزارش‌دهی جهت معرفی انواع پذیرش، پژوهشگر، پسادکتری در دانشگاه
ابلاغ دستور دستورالعمل ارجاع‌دهی به مقالات، کتب و پايان نامه‌ها‎
ابلاغیه دستورالعمل کفایت پژوهشی
پیوندها:
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی قدیمی دانشگاه