آزمایشگاه مرکزی


Responsive Image

فعالیت‌های آزمایشگاه مرکزی


ثبت آزمایشگاه‌ها و تجهیزات در سامانه
بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های شبکه ازمایشگاهی
تاسیس و ایجاد آزمایشگاه‌های خدمات محور
عقد قراردادهای خدماتی بین آزمایشگاه و صنعت
تامین و بررسی امکان‌سنجی  تهیه و تجهیز ادوات موردنیاز آزمایشگاهی
عضویت در شبکه آزمایشگاهی کل کشور (شاعا)

مدیریت فنی آزمایشگاه

آموزش و تربیت کارشناسان دستگاهای آزمایشگاهی
بررسی و امکان‌سنجی دستگاهی و خرید و تهیه ادوات پیشرفته مورد نیاز دانشگاهی
تهیه و تعمیر قطعات دستگاهای موجود در آزمایشگاه مرکزی و کالیبراسیون دستگاهای مذکور
دعوت و ارایه همکاری مشترک با گروهای بین‌المللی متخصص با آزمایشگاه مرکزی

شبکه آزمایشگاهی بیت

Responsive Image

مهندس جوادی
کارشناس‌ارشد فنی آزمایشگاه مرکزی
مشاوره در زمینه چگونگی استفاده از سرویس‌های سامانه با تماس تلفنی 29905428
تهیه تصاویر میکروسکوپی با بزرگنمایی و قدرت تفکیک بالا در مقیاس‌های نانومتر و میکرومتری توسط میکروسکوپ‌های الکترونی
تهیه آنالیز نیمه کمی عنصری منطقه‌ای، خطی، صفحه‌ای توسط آنالیزور EDS برای عناصر یالاتر از بور (B) و نمونه‌های مجهول
تعیین و جنس و ضخامت پوشش‌های چند لایه با ضخامت کمتر از 1 میکرون
تهیه تصاویر با ولتاژ پایین و فشار بالا جهت نمونه‌های قابل تخریب بیولوژیکی، پلیمری و اطلاعات سطحی نمونه‌ها
تهیه تصاویر توپوگرافی میکروسکوپی نیروی اتمی با قدرت تفکیک بالا در مقیاس‌های نانومتر و میکرومتری توسط میکروسکوپ AFM
تهیه لایه‌های لیتوگرافی دو‌بعدی در ابعاد نانومتریک به روش لیتوگرافی Dip-pen nanolithography
تعیین ضخامت و مولفه زیری لایه‌های نازک به روش profilometer dektak xt

چگونگی استقاده از سرویس:
ورود به سایت bit.sbu.ac.ir
ایجاد نام کاریری در سامانه
انتخاب سرویس مورد نظر در شبکه با گزینه متقاضی سرویس
هماهنگی با مسئول آزمایشگاه مورد نظر در شبکه
انجام کار و پرداخت هزینه در سامانه
 

سرپرست آزمایشگاه مرکزی
استاد دانشکده علوم شیمی و نفت
تلفن تماس: 29905428 و 29905427
آقای سعید جوادی آناقیزی
کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی
تلفن تماس: 29905428 و 29905427