ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال 1400 و آرزوی موفقیت روزافزون در کسب تحصیل، به اطلاع می‌رساند، ضروری است جهت انجام صحیح مراحل پذیرش و انتخاب واحد (تا قطعی شدن پذیرش و تثبیت انتخاب واحد)،  به طور متوالی به همین صفحه مراجعه و کلیه اطلاعیه ها و راهنماهای موجود را با دقت کامل مطالعه، مدارک لازم را تهیه، مراحل پذیرش و ثبت نام را طی نمایید.                                                                                              مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه
Responsive Image

اطلاعیه ها

شهریه

- جهت مشاهده شهریه مصوب هیأت امناء برای سال تحصیلی 1401- 1400 اینجا کلیک کنید

راهنماهـا

فرم‌های مورد نیاز

آیین‌نامه‌های آموزشی

تماس با کارشناسان واحدهای آموزشی

- برای دریافت شماره های تماس با کارشناسان واحدهای آموزشی اینجا کلیک نمایید