امور دانش‌آموختگان

صدور کد صحت ( دریافت تائیدیه تحصیلی)

راهنمای اخذ کد صحت (صرفاً برای مدارک فاقد کد صحت)
بخشنامه شماره 1 ( استعلام و درخواست تاییدیه تحصیلی) 
بخشنامه شماره 2 ( فرایند دریافت تاییدیه تحصیلی)

صدور تاییدیه تحصیلی

اطلاع از نحوه درخواست تاییدیه تحصیلی
فرم تعهد محضری دانش‌آموختگان دانشگاه، متقاضی ادامه تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی

صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات

راهنمای دریافت گـواهینامه موقت پایان تحصیلات
 مراحل لازم جهت درخواست و دریافـت گـواهینامه موقت

صدور ابطال معافیت تحصیلی

راهنمای ابطال معافیت تحصیلی

صدور گواهی رتبه

 راهنمـای دریافت گواهی رتبــه

صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی و لاتین

 راهنمای دریافت دانشنـــامه و ریزنمــرات

صدور ریز نمرات رسمی شاغلین به تحصیل

    راهنمای مراحل خرید ریزنمرات دانشجویــان.

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

دستورالعمل جامع ایفای تعهد آموزش رایگان مصوب سازمان امور دانشجویان داخل
بخشنامه (تکمیلی) شماره 1 لغو تعهد آموزش رایگان صفحه 1
بخشنامه (تکمیلی) شماره 1 لغو تعهد آموزش رایگان صفحه 2 
بخشنامه (تکمیلی)شماره 2 لغو تعهد آموزش رایگان
دستورالعمل جامع ایفای تعهد آموزش رایگان
بخشنامه (تکمیلی) شماره 3 لغو تعهد آموزش رایگان صفحه 1
بخشنامه (تکمیلی) شماره 3 لغو تعهد آموزش رایگان صفحه 2 
بخشنامه (تکمیلی) شماره 4 لغو تعهد آموزش رایگان
جدول هزینه‌های لغو تعهد آموزش رایگان - مبالغ جدید 
راهنمای ثبت‌نام اولیه در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد)
آدرس سایت سازمان امور دانشجویان (سجاد)
راهنمای لغو تعهد آموزش رایگان
 اطلاعیه مهم لغو تعهد آموزش رایگان

المثنی مدرک تحصیلی

دریافت راهنما جهت صدور المثنی مدارک
دریافت فرم استشهاد جهت دریافت مدرک المثنی
دریافت فرم تعهدنامه جهت دریافت مدرک المثنی

دریافت مدارک ( دانشنامه ورودی‌های قبل از سال 70)

دریافت فرم تعهدنامه جهت دریافت مدرک المثنی
    فرم درخواست مدرک (دانشنامه، ریزنمرات رسمی)
 فرم تعهدنامه جهت دریافت المثنی
 فرم استشــهاد جهت دریافت المثنی
اطلاعات تماس:
29902100
پیوندها:
همکاران اداره دانش‌آموختگان
اطلاعات تماس:

ایمیل تخصصی ارسال مدارک رسمی تحصیلی برای تایید مدارک به موسسه WES و سایر موسسات آموزشی خارج از ایران ​​​​​​​

Eam_education[at]sbu.ac.ir

ایمیل تخصصی ارسال مدارک رسمی تحصیلی برای تایید مدارک به موسسه WES و سایر موسسات آموزشی خارج از ایران ​​​​​​​

pardis_education[at]sbu.ac.ir

ایمیل ارتباطی با ادره دانش‌آموختگان ​​​​​​​

fareghotahsilan[at]sbu.ac.ir
دانلودها:
راهنمای پرداخت الکترونیکی
راهنمای ارسال مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان به موسسات آموزشی و ارزیابی در خارج از کشور