ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال 1402 و آرزوی موفقیت روزافزون در کسب تحصیل به اطلاع می‌رساند، ضروری است جهت انجام صحیح مراحل پذیرش وانتخاب واحد (تا قطعی‌شدن پذیرش و‌ تثبیت انتخاب واحـد)، به طور متوالی به همین صفحه مراجعه و کلیه اطلاعیه‌ها و راهنماهای موجود را با دقت کامل مطالعه، مدارک لازم را تهیه، مراحل پذیرش و ثبت نام را طی نمایید.

                                                                                                                                               مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه
Responsive Image

اطلاعیه ها

راهنماها

- راهنمای اخذ کد رهگیری در سامانه استعلام سوابق تحصیلی (تاییدیه تحصیلی مقاطع قبلی)
- راهنمای ثبت درخواست صدور معافیت تحصیلی (مرحله اول) در «سامانه خدمات الکترونیک نیروی انتظامی»
- راهنمای بارگذاری نامه معافیت تحصیلی (مرحله دوم) در «سیستم جامع دانشگاهی (گلستان)» 
- راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی در پیشخوان خدمت سیستم جامع دانشگاهی (گلستان)
- راهنمای ثبت نام در سامانه سجاد به منظور تکمیل کارنامه سلامت 
- دستورالعمل انجام طرح پایش سلامت جسم
- راهنمای کاهش حجم مدارک
- راهنمای ورود به سیستم جامع دانشگاهی (گلستان) - مرحله پذیرش غیرحضوری
- نحوه ورود به سیستم جامع دانشگاهی (گلستان) - پس از اتمام مراحل پذیرش غیرحضوری
- راهنمای انتخاب واحد در مسیر پیشخوان خدمت سیستم جامع دانشگاهی (گلستان)
- راهنمای دسترسی به سرفصل دروس
- راهنماي ورود دانشجويان روزانه، نوبت دوم و پرديس به سامانه مديريت يادگيري و کلاس آنلاين - منقضی شده
- نحوه ورود دانشجويان روزانه، نوبت دوم و پرديس به سامانه مديريت يادگيري و کلاس آنلاين - منقضی شده

فرم‌های مورد نیاز

شهریه

تماس با کارشناسان واحدهای آموزشی