ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال 1400 و آرزوی موفقیت روزافزون در کسب تحصیل به اطلاع می‌رساند، ضروری است جهت انجام صحیح مراحل پذیرش وانتخاب واحد (تا قطعی شدن پذیرش و‌تثبیت انتخاب واحـد)، به طور متوالی به همین صفحه مراجعه و کلیه اطلاعیه ها و راهنماهای موجود را با دقت کامل مطالعه، مدارک لازم را تهیه، مراحل پذیرش و ثبت نام را طی نمایید.

                                                                                                                                               مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه
Responsive Image

اطلاعیه ها

راهنماها

فرم‌های مورد نیاز

شهریه

 برای اطلاع از میزان شهریه مصوب اینجا کلیک کنید.

تماس با کارشناسان واحدهای آموزشی