ضمن عرض تبــریک به پذیرفته‌شدگان مقطـــع کــــارشناسـی ارشد سال 1401 و آرزوی موفقیت روزافزون در کسب تحصیل، به اطلاع می‌رساند:

برای انجام صحیح مراحل پذیرش و انتخاب واحد (تا قطعی شدن پذیرش و تثبیت انتخاب واحد)، به طور متوالی به همین صفحه مراجعه و کلیه اطلاعیه ها و راهنماهای مـــوجود را با دقت کامــل مطالعه، مــدارک لازم را تهیه، مــراحل پـذیرش و ثبـت نام را طــی نمایید.                                                                                                                                              مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

Responsive Image

اخبار و اطلاعیه‌ها

شهریه

راهنماها

آیین‌ نامه های آموزشی

فرم های مورد نیاز

ارتباط با ما

- برای دریافت شماره های تماس با کارشناسان واحدهای آموزشی اینجا کلیک نمایید