مرحله دوم آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (مصاحبه)

اطلاعیه‌ها:
اطلاعیه شماره 1 مصاحبه دکتری 1402 
اطلاعیه شماره 2 مصاحبه دکتری 1402 
راهنماها:
راهنمای ثبت‌نام غیرحضوری در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) - مرحله مصاحبه دکتری با آزمون سال 1402 جدید
راهنمای کاهش حجم مدارک
جدول زمان بندی مصاحبه و شهریه:
برای اطلاع از جدول زمانی مصاحبه به صفحه اصلی دانشگاه - واحدهای آموزشی مربوطه مراجعه نمایید.
جدول شهریه مصوب هیات امنا برای سال تحصیلی 1402 - 1403 
فرم‌ها و مدارک مورد نیاز:
فرم شماره یک مصاحبه دکتری 1401
مدارک مورد نیاز دکتری 1402 (برای اطلاع از سایر مدارک به واحد آموزشی مربوطه مراجعه نمایید)
فرم مخصوص معدل (برای دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی‌ارشد)
پیوندها:
امور نظام‌وظیفه
انتقال دانشجو از خارج از کشور
پرسش‌های متداول در خصوص تقاضای میهمانی
تاییدیه تحصیلی
میهمان به دانشگاه شهید بهشتی
میهمان تک‌درس