اهداف و برنامه‌ها

امروزه به دليل محدوديت سرمايه‌گذاری در توسعه شبكه‌های برق، استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت‌های انتقال موجود در شبكه تا نزديكی مرزهای امنيتی اجتناب‌ناپذير گرديده است و به‌خصوص با ایجاد فضای رقابتی ناشی از راه‌اندازی بازارهای برق این امر بیش از پیش گردیده است؛ در عین حال همواره يكی از عوامل محدود‌كننده برای استفاده كامل از ظرفيت‌های موجود شبكه مسائل امنيتی و خطر خاموشی‌ها می‌باشد.
 
بنابراين حفظ و تأمين امنيت و کیفیت شبكه‌های برق و تجهیزات آن‌ها برای كاهش خطرات يكی از ضرورت‌های حياتی بوده كه می‌بايد در فرآيند برنامه‌ريزی توسعه و بهره‌برداری شبكه سراسری برق كشور مورد توجه قرار گيرد. به منظور داشتن شبکه برق با اطمینان بالا، مطالعات گوناگون و پيچيده فراوانی انجام می‌شود. مطالعات پايداری ديناميكی، مطالعاتی حفاظتی، مطالعات بهره‌برداری و کیفیت توان از مهم‌ترين مطالعات برای اين منظور می‌باشند. پياده‌سازی دانش و بومی‌سازی تكنيک‌ها و روش‌های ارزیابی و ارتقا امنيت و قابلیت اطمینان شبكه برق كشور به‌خصوص در فضای رقابتی بازار برق بسيار ضروری و حياتی می‌باشند. در راستای تحقق توانمندی‌های فوق در داخل كشور، ايجاد مركزی پژوهشی با تمركز بر حل مسائل و مشکلات شبكه‌های برق ضروری می‌باشد.
 
هدف از ايجاد پژوهشكده شبكه‌های پخش انرژی مشاركت در جنبه‌های مختلف مطالعاتی و فن‌آوری در شبكه‌های برق و پاسخ به نيازمندی‌های تحقيقاتی کشور در اين حيطه می‌باشد. در اين راستا چهار گروه پژوهشی «نظارت، امنيت و حفاظت شبكه»، «برنامه‌ریزی و کنترل شبکه»، «مخابرات و سیستم‌های ارتباطی» و «تجدید ساختار» گستره عمده‌ای از اين نيازمندی‌ها را پوشش می‌دهد.
اطلاعات تماس:
73932321
enri [at] sbu.ac.ir