معرفی پژوهشکده

پژوهشکده شبکه‌های برق در سال 1394 در دانشگاه شهیدبهشتی و در پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور فعالیت خود را آغاز نمود. هدف از ايجاد پژوهشكده شبکه‌های برق مشاركت در جنبه‌های مختلف مطالعاتی و فناوری در شبكه‌های برق و پاسخ به نيازمندی‌های تحقيقاتی کشور با ایجاد مراکز تخصصی پاسخگو در اين حيطه می‌باشد.

از اهداف دیگر این پژوهشکده تربیت نیروهای متخصص و کارآزموده در مقطع تحصیلات تکمیلی و در رشته‌های خاص صنعت برق و همچنین آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت می‌باشد. در اين راستا چهار گروه پژوهشی «نظارت، امنيت و حفاظت شبكه»، «برنامه‌ریزی و کنترل شبکه»، «مخابرات و سیستم‌های ارتباطی» و « تجدید ساختار» گستره عمده‌ای از اين نيازمندی‌ها را پوشش می‌دهد.
اطلاعات تماس:
عنوان جدید
عنوان جدید