کارگاه‌ها

فتوگرامتری و سنجش از دور

مسئول: دکتر میلان
تاسیس: 1381                
قابلیت‌ها: -
 
نقشه‌برداری

مسئول: دکتر وفایی‌نژاد
تاسیس: 1369                
قابلیت‌ها:  ارائه دروس عمليات نقشه‌برداری 1 و 2 و عكس‌های هوايی