آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی

همه مقاطع تحصیلی:
تقاضای طرح درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
مقطع کارشناسی:
فرم تقاضای حذف تک‌درس
فرم تكمیلی كار دانشجویی
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری:
ارزيابی كفايت دستاوردهای پژوهشی دانشجويان دکتری تخصصی  
دستورالعمل نگارش پایان‌نامه‌ها و رساله‎‌ها مصوب (سال 1396)
راهنمای نگارش پایان‌نامه‌ و رساله مصوب دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی (سال 1396)
پرسش‌نامه طرح درخواست (خاص مقاطع تحصیلات تکمیلی) در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
اطلاعات تماس:
77312780
Civil [at] sbu.ac.ir
راهنمای درخواست دفاع از طریق پیشخوان سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
دستورالعمل چاپ مقاله مستخرج از رساله دانشجویان دکتری در مجلات معتبر
راهنمای بررسی کفایت علمی رساله دکتری از طریق پیشخوان سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
صورتجلسه کفایت دستاوردهای پژوهشی رساله دکتری
دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری (مصوب 1395)
گزارش پیشرفت تحصیلی ویژه دانشجویان مقطع دکتری
آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آموزشی دانشجویان دوره دکتری ورودی سال 1395 و مابعد
اقرارنامه حقوق ناشی از پایا
تعهدنامه اصالت علمی پایان_نامه