قطب‌های علمی

قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی:

​​در راستای توسعه فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان، اعضای هیات‌علمی و علاقه‌مندان به امر پژوهش، قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهیدبهشتی در نظر دارد در حوزه‌های تخصصی جغرافیای طبیعی و انسانی، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و محیط زیست شهری اقدام به چاپ مقالات علمی-پژوهشی نماید. مجله توسعه پایدار محیط جغرافیایی برابر جلسه مورخ 1394/10/28 به‌شماره ثبت 76649 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار دریافت نموده است.
پیوندها:
وب‌سایت توسعه پایدار محیط جغرافیایی