نشریه زمین پایدار

نام نشریه: Sustainable Earth Trends
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: جمیله توکلی‌نیا
سردبیر: کاظم نصرتی
مدیر داخلی:علیرضا صالحی‌پور میلانی
شاپا چاپی: 2717-1701
شاپا الکترونیکی: 2717-171
اهداف نشریه:
  • انتشار آخرین دستاوردهای علمی محققان کشور درزمینه علوم زمین
  • گسترش دانش و فناوری آموزش محیط زیست و توسعه پایدار کشور
  • به‌وجود‌آوردن امکان ارتباط بین مراکز علمی و پژوهشی و همچنین مراکز آموزشی
  • انتشار و انتقال یافته‏‌های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی به‌‌ویژه یافته‏‌های اعضای هیات‌علمی، دانشجویان دوره‏‌های کارشناسی‌ارشد و دکترا و نیز دستاوردهای متخصصان گوناگون
  • سازماندهی اطلاعات علمی در زمینه آموزش علوم زمین و پایداری محیط

Sustainable Earth با نام فارسی «زمین پایدار» به زبان انگلیسی می‌باشد و در حال حاضر شماره 5 این مجله در حال انتشار می‌باشد و به‌عنوان یک مجله «تمام علوم زمین» یک مجله بین‌المللی و بین‌رشته‌ای که به‌صورت نظری و تجربی مقالات پیشرفته و نوآورانه را از نظر زمینه‌های مرتبط به هم منتشر می‌کند که مشکلات و رویکردها را از طریق موضوعات پایداری پوشش می‌دهد. زمین پایدار شکاف بین تحقیقات بنیادی در علوم زمین و کاربرد آن‌ها برای دستیابی به پاسخ زمین پایدار به اثرات انسانی را پر می‌کند.

رویکردهای این مجله عبارتند از: جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی، زمین‌شناسی و ژئوفیزیک، آب و هواشناسی و هواشناسی، تغییرات محیطی، علوم خاک، فرسایش خاک، هیدرولوژی، تحلیل‌ها و پایش محیطی، ارزیابی ریسک آلودگی، توسعه پایدار زمین و محیط زیست، بیولوژی و اکولوژی خشکی، مدیریت آب و زمین‌شناسی.

«به‌منظور بزرگنمایی بیشتر، روی تصویر کلیک نمایید»
اطلاعات تماس:
29905619
وب‌سایت نشریه