رئیس دانشکده

دکتر عباس صادقی
استاد دانشکده علوم زمین
29902626
A-Sadeghi [at] sbu.ac.ir
رزومه

فعالیت‌های اجرایی:

آقای دکتر عباس صادقی، استاد تمام دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی هستند که از سال 1401 ریاست دانشکده را نیز بر عهده دارند.