همکاران

معصومه صادقی
کارشناس
رئیس دفتر دانشکده
29902626 
ma-sadeghi [at] mail.sbu.ac.ir
احمد صادقی
کارشناس
مدیر اجرایی
29902627
Ah.sadeghi@mail.sbu.ac.ir
سمیه دژاپون
کارشناس
کارشناس گروه جغرافیای طبیعی و سنجش از راه دور / ارشد و دکتری
29905628
s.dagapoon [at] mail.sbu.ac.ir
اعظم زرین
کارشناس
کارشناس جغرافیای انسانی / ارشد و دکتری
29905614​
A.Zarin [at] mail.sbu.ac.ir
مریم یزدان‌فر​
کارشناس
کارشناس مسئول آموزش
29902621​
m-yazdanfar [at] mail.sbu.ac.ir
فاطمه کریمی​
کارشناس
کارشناس آموزشی
29905627
fa-karimi [at] mail.sbu.ac.ir
موسی محمدی​
کارشناس
دبیرخانه
29902606
m-mohammadi [at] mail.sbu.ac.ir
لیلا شاهرخی
کارشناس
کارشناس زمین شناسی و جغرافیا / کارشناسی​
29902639
l.shahrokhi [at] mail.sbu.ac.ir
زهرا گودرزی​
کارشناس
کارشناس گروه‌ زمین شناسی معدنی و آب و حوضه های رسوبی و نفت / ارشد و دکتری​
29902603​
Z.Godarzi [at] mail.sbu.ac.ir
فریده مهرعلیان​​
کارشناس
اتاق تایپ
29902626 
f.mehr [at] mail.sbu.ac.ir
مرتضی شرف‌پور
کارشناس
کارشناس پژوهشی
29902611
m-sharafpour [at] mail.sbu.ac.ir
مرجان مختاریان
کارشناس
آزمایشگاه رسوب​/آزمایشگاه تهیه مقاطع نازک
​29905614
ma.mokhtarian [at] mail.sbu.ac.ir
رقیه روزگار​
کارشناس
آزمایشگاه میکروسکپی   
29902622
r.rozegar [at] mail.sbu.ac.ir
زهره علاء‌الدینی
کارشناس
 گروه زمین‌شناسی​
29902628
z.ala [at] mail.sbu.ac.ir
لیلا رضایی​
کارشناس
 گروه جغرافیا
29902649
l.rezaei [at] mail.sbu.ac.ir
فاطمه فدوی
کارشناس
 آزمایشگاه ژئوشیمی​
29902630
f.fadavi [at] mail.sbu.ac.ir
بهزاد پوروردی​
کارشناس
 مسئول سمعی و بصری
29902632​
b.poorverdi [at] mail.sbu.ac.ir
فریده کاکایی
کارشناس
مسئول کتابخانه
29902640
F.Kakaei [at] mail.sbu.ac.ir
حسین حاجی
کارشناس
کارشناس فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی
29902641
H.Haji [at] mail.sbu.ac.ir
فردین قربانی
عوامل اجرایی
29903086
a-ghorbani@mail.sbu.ac.ir
قوچعلی یوسفی
عوامل اجرایی
29903086​
gh.yousefi@mail.sbu.ac.ir
میلاد آذرمی
عوامل اجرایی
29903086
m.azarmei [at] mail.sbu.ac.ir
یعقوب عبدی
عوامل اجرایی
29903086
ya.abdi [at] mail.sbu.ac.ir