طرح‌های برون‌سازمانی

ردیف عنوان طرح نوع مسئولیت كارفرما زمان
1 نگرشی بر تحولات جغرافیای فرهنگی شهر (مطالعه مناطق 1 و 12 شهر تهران) مجری دانشگاه شهید بهشتی 1381-1382
2 تحلیل شاخص‌های برابری جنسیتی در جامعه شهری ایران (مطالعه موردی شهر تهران) مجری مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری 1383-1384
3 طرح توسعه یکپارچه روستایی مجری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 1375
4 تهیه طرح‌های هادی روستایی، بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان مجری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 1385
5 مطالعه تطبیقی عناصر ساختاری اشتغال و فرهنگ کار (مطالعه موردی کلان‌شهرهای تهران و مونترال کانادا) مجری دانشگاه شهید بهشتی 1391
6 طرح بررسی نحوه جذب مشارکت مردم در محله‌های شهری مشهد مجری شورای اسلامی شهر مشهد 1393-1395
7 طرح تعیین فرصت‌های درآمدزایی پایدار برای سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران ناظر سازمان زیباسازی شهرداری تهران 1393-1395
8 تحلیل بازساخت هویت فرهنگی - اجتماعی شهر (موردپژوهی مناطق 6 و 12 شهر تهران) مجری ستاد مدیریت محلات شهر تهران (معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران) 1400-1401
9 بازآفرینی شبکه ناحیه‌ای تعاونی‌های روستایی ایران با رویکرد پایداری امنیت غذایی مجری معاونت توسعه تعاونی‌ها، سازمان مرکزی توسعه تعاون روستایی ایران 1401