صفحه اصلی
مجله پژوهش های دانش زمین منتشر شد
  • 10366 بازدید

جدید ترین چاپ مجله پژوهش های دانش زمین دانشکده علوم زمین در بهار 1400 منتشر شد.

فصلنامه پژوهش های دانش زمین در گذشته به عنوان یک نشریه داخلی با عنوان نشریه دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی منتشر می شد که از سال ۱۳۸۷ با مدیریت جدید ادامه کار داد، اولین شماره با عنوان پژوهشهای علوم زمین و سپس با تائید و پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نام جدید پژوهش های دانش زمین منتشر شد. به دلیل کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره دوم مجله به مدت یک سال و نیم به تاخیر افتاد تا اینکه در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۸۹ از سوی وزارت ارشاد این نشریه مجوز انتشار یافت.

این نشریه جهت کسب مجوز علمی- پژوهشی به کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال و خوشبختانه در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۰ با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی این نشریه موافقت به عمل آمد.

تا کنون ۴۵ شماره پیاپی تا بهار ۱۴۰۰ انتشار یافته است و شماره ۴۶(تابستان ۱۴۰۰)در حال چاپ می باشد.

 

افزودن نظرات