پردازش زبان طبیعی و مهندسی دانش

سرپرست: خانم دکتر مهرنوش شمس‌فرد
محل فعلی: اتاق 288

فعالیت اصلی:

  • پردازش متن (خصوصاً فارسی) و مهندسی هستان‌شناسی

برخی پروژه‌ها:

  • خلاصه‌سازی متن
  • کشف تقلب (مهتاب)
  • وردنت فارسی (فارس نت)
  • ویرایش متن (نگار)
  • ترجمه ماشینی، تحلیل احساسات و نظرکاوی
  • دستورپذیری موبایل به زبان فارسی و غیره
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
گروه تحقیقاتی
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
29904171
m-shams[at]sbu.ac.ir