آزمایشگاه رایانش ابری و امنیت اطلاعات

سرپرست: آقای دکتر علیرضا شاملی سندی
محل فعلی: اتاق 12

  فعاليت اصلی:  

 • امنیت شبکه
 • رایانش ابری (توپولوژی، NFs ،SDN)
 • امنیت اطلاعات
 • کلان داده

  برخی پروژه‌ها:

 • مهاجرت قوانین در فایروال‌های توزیع شده در رایانش ابری
 • سیستم پاسخ به حمله تطبیق‌پذیر
 • سیستم تشخیص و تحمل‌پذیر در مقابل حملات DDoS در رایانش ابری
 • مکان‌یابی بهینه برای انواع مختلف virtual network functions در ابر
 • سیستم مانیتورینگ برنامه‌های کاربردی توزیع شده در ابر (شبیه‌سازی در OpenStack)
 • تدوین و طراحی متدولوژی مهندسی در حوزه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و شبکه
 • سیستم مدیریت پیکربندی و تغییرات در شبکه
 • سیستم سنجش اثربخشی امنیت در شبکه
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
گروه تحقیقاتی
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
29904196
a_shameli[at]sbu.ac.ir