مرکز نوآوری

مرکز نوآوری دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر در سال 1399 تحت نظر پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تاسیس شد. این مرکز در حال حاضر در طبقه منفی یک ساختمان مشترک دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر و دانشکده مهندسی برق پردیس ولنجک دانشگاه شهید بهشتی واقع شده است.
هدف اصلی این مرکز شناسایی گروه‌های مستعد با ایده‌های نوآورانه بالقوه در حوزه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و پشتیبانی تخصصی و مالی آن‌ها جهت تبدیل شدن به گروه‌های فناور و سپس تولید محصول مبتنی بر ایده اولیه و نهایتاً تاسیس شرکت‌های فناور و دانش بنیان می‌باشد.
با هدف کمک به رشد و پرورش استعدادهای درون‌دانشکده‌ای، افزایش ارتباط با صنعت دانشکده و حرکت در جهت قرار گرفتن در سطح دانشگاه‌های نسل سوم، و نیز کمک به کارآفرینی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشکده، اولویت اصلی این مرکز است. همچنین کمک کردن به رشد و توسعه پژوهش‌ها و فعالیت‌های با پتانسیل تجاری‌سازی اعضای هیات‌علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان است. بنابراین اولویت پذیرش در این مرکز با گروه‌هایی است که عضو یا اعضای آن‌ها شامل اعضای هیات‌علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر باشند.

این اهداف در قالب اعمال کلی زیر اجرا می‌شوند:

  • برگزاری فراخوان جهت شناسایی افراد مستعد دارای ایده نوآورانه، سپس انتخاب و غربال‌گری مبتنی بر ارزیابی تخصصی (مانند طرح نوآ)
  • فراهم کردن محیط فیزیکی و زیرساخت‌های لازم جهت فعالیت گروه‌های فناور
  • تامین منتور تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت هر گروه و برگزاری جلسات منتورینگ
  • تامین منتور امور مالی و بازاریابی به‌کمک پارک علم‌ و فناوری دانشگاه و شتاب‌دهنده‌های مورد تایید پارک
  • کمک به گروه‌سازی گروه‌های کوچک پذیرفته‌شده مبتنی بر به‌کارگیری دانشجویان مستعد دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
  • کمک به گروه‌سازی و منتورینگ تخصصی در جهت شکل‌دهی واحدهای فناور مشترک بین دانشکده‌ای در حوزه‌های میان‌رشته‌ای
  • حمایت‌ مالی ایده‌های نوآورانه بر اساس مصوبات پارک علم‌ و فناوری دانشگاه