آزمايشگاه شبکه‌های بی‌سیم و امنیت شبکه

سرپرست: آقای دکتر مقصود عباسپور
محل فعلی: اتاق 225 

فعالیت اصلی:

 • امنیت شبکه و شبکه‌های بی‌سیم
 • اینترنت اشیا، و امنیت آن
 • شبکه اشیا خودرویی و حمل‌و‌نقل هوشمند
 • شبکه‌های حسگر بی‌سیم
 • شبکه‌های محتوی محور
 • امنیت شبکه و کامپیوتر
 • طراحی مراکز داده
 • امنیت مراکز داده

برخی پروژه‌ها:

 • تحلیل رفتاری افراد در شبکه تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی با هدف شناسایی و مقابله با ناهنجاری‌های امنیتی
 • تشخیص شبکه‌های بات مقیم در شبکه‌های نظیر به نظیر
 • پیاده‌سازی سیستم تشخیص نفوذ به پروتکل GTP در نسل چهارم شبکه‌های ارتباطی سیار
 • تحرک، امنیت و حریم خصوصی در شبکه‌های محتوا محور
 • پوشش زمانی و ردیابی هدف در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
گروه تحقیقاتی
مقالات
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
29904173
maghsoud[at]sbu.ac.ir