طراحی فناوری نانو و محاسبات کوانتومی

سرپرست: آقای دکتر کيوان ناوی
محل فعلی: اتاق 215 

  فعاليت اصلی:  

  • نانولوله‌های کربنی (CNT)
  • آتاماتای سلولی کوانتومی (QCA)
  • حلقه‌های بنزنی
  • محاسبات کوانتومی
  • سیستم‌های فازی
  • مدارهای تمام نوری
  • حساب کامپیوتری

برخی زمينه‌های اصلی تحقيقات آزمايشگاه:

  • طراحی و شبیه‌سازی مدارهای منطقی و حسابی (کلاسیک و برگشت‌پذیر) و شبکه‌های میان ارتباطی از یک سو و طراحی سلول‌های پایه این نانوالکترونیک از سوی دیگر عمده زمینه‌های پژوهشی در حوزه‌ی آتوماتای سلولی کوانتومی، در آزمایشگاه هستند (CNT)
  • استفاده از مشتقات حلقه‌های بنزنی به عنوان نیمه‌هادی در ساخت ترانزیستورهای مولکولی و هم چنین استفاده از ترکیبات خاص آن به عنوان رسانا و یا نارسانا در ساخت انواع مدارات منطقی و الکترونیکی
  • طراحی مدارهای کوانتومی موثر پایه، سنتز و بهینه‌سازی مدارهای کوانتومی، توسعه زبان‌های توصیف مدارهای کوانتومی و مهندسی الگوریتم‌های توزیعی کوانتومی
 فعاليت آتی این آزمایشگاه، حرکت به سمت ساخت تراشه‌های زيستی و افزايش ارتباطات صنعتی است.
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
گروه تحقیقاتی
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
29902286
navi[at]sbu.ac.ir