آزمایشگاه رباتیک و عامل‌های خودگردان هوشمند

سرپرست: آقای دکتر آرمین سلیمی بدر
محل فعلی: اتاق 208 ساختمان دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

زمینه‌های پژوهشی:

 • رباتیک شناختی و توسعه‌ای
 • الهام از زیست در حل مسائل مختلف رباتیک، شامل مسیریابی و نقشه‌سازی
 • مدل‌سازی مغز در کنترل و هدایت ربات
 • ربات اجتماعی
 • کنترل هوشمند بازوهای رباتیکی
 • ناوبری معنایی
 • مکان‌یابی و نقشه‌سازی همزمان (SLAM)
 • کنترل هوشمند اتومبیل خودران
 • تعامل ربات و انسان
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست
29904192
a_salimibadr[at]sbu.ac.ir

نمونه پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی:

 • ارائه یک مدل عصبی عمیق انتها-به-انتها جهت تولید دنباله حرکتی یک بازوی رباتیکی با استفاده از داده‌های بصری و زبانی
 • ارائه روش ناوبری بصری مبتنی بر هدف ربات سیار در محیط‌های ناشناخته بر پایه یادگیری تقویتی عمیق