رئیس مرکز

علی اکبر متکان
تحصيلات: دکتری (انگلستان)
رئیس مرکز سنجش از راه دور
29902709-08
22431787
a-matkan[at]sbu.ac.ir 
رزومه
فعالیت‌های اجرایی:
  • نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در هیات نظارت بر تشکل‌های دانشگاه شهید بهشتی (مهر 1402) 1402 ← تا زمان حال
  • عضو کارگروه بررسی توانایی‌های علمی اعضای هیات‌علمی دانشکده علوم و فناوری زیستی 1402 ← تا زمان حال
  • عضو کارگروه بررسی توانایی‌های علمی اعضای هیات‌علمی دانشکده مهندسی برق - الکترونیک و مخابرات 1402 ← تا زمان حال
  • عضو شورای ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت دو سال
  • مدیر مسئول نشریه سنجش از دور ایران 1402 ← تا زمان حال
  • عضویت در شورای سیاست‌گذاری جایزه فناوری و نوآوری یونسکو 1401 ← تا زمان حال