اعضای انجمن

اعضای هیات مدیره انجمن سنجش از دور و GIS ایران

ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت
1 جناب آقای دکتر علی‌اکبر متکان رئیس
2 جناب آقای دکتر محمد‌جواد ولدان زوج نائب رئیس
3 جناب آقای دکتر بابک میرباقری    خزانه دار
4 جناب آقای دکتر حسین عقیقی عضو
5 جناب آقای دکتر جلال کرمی عضو
6 جناب آقای دکتر کریم سلیمانی  عضو
7 جناب آقای دکتر محمد سعدی مسگری ​​​​​​​ عضو
8 جناب آقای مهندس محمد حاجب  عضو
9 سرکار خانم دکتر سارا کیانی عضو
10 جناب آقای دکتر عباس علی‌محمدی بازرس
11 جناب آقای دکتر داود عاشورلو  ​​​​​​​  بازرس
دانلودها:
لیست اعضای افتخاری انجمن
لیست اعضای پیوسته
لیست اعضای وابسته
لیست اعضای دانشجویی
اعضای حقوقی انجمن با جایگاه دولتی
اعضای حقوقی انجمن با جایگاه خصوصی
اطلاعات تماس:
بدینوسیله از کلیه افرادی که برای عضویت جدید یا تمدید عضویت در انجمن سنجش از دور و GIS ایران درخواست و مدارک خود را ارسال نموده‌اند، دعوت می‌گردد تا جهت هماهنگی نحوه دریافت کارت عضویت صادر شده با دبیرخانه انجمن تماس حاصل نمایند.
​​​​​​​
22431724
irsgisso@sbu.ac.ir