طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی

ردیف عنوان طرح کارفرما وضعیت
1 تولید نرم‌افزارهای نمایش گرافیک تقلیل سرعت مبتنی بر GIS شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خاتمه یافته
2 تاًمین، پردازش، آماده‌سازی و تحلیل اولیه تصاویر ماهواه‌ای برای بررسی محصولات کشاورزی پژوهشگاه فضایی ایران خاتمه یافته
3 شناسایی، جمع‌آوری و تدوین اسناد مدیریت اطلاعات مکانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خاتمه یافته
4 تولید سامانه درجه‌بندی ایستگاه‌ها بر بستر GIS شرکت راه‌آهن
جمهوری اسلامی ایران
​​​​​​​
خاتمه یافته
5 تخمین بیماری زنگ گندم در مدل تاج پوشش مبتنی بر داده‌های ابر طیفی (طرح پژوهشی داخلی)​​​​​​​ دانشگاه شهید بهشتی خاتمه یافته
6 رویکرد یادگیری ماشین برای استخراج عوارض شهری و تشخیص نقاط پرت در ابر نقاط لیدار به کمک CRF (طرح پژوهشی داخلی )
​​​​
دانشگاه شهید بهشتی خاتمه یافته
7 بررسی روش‌های رگرسیون یادگیری ماشین برای تخمین بیماری‌های گیاهی با استفاده از اندازه‌گیری ابر طیفی (طرح پژوهشی داخلی) دانشگاه شهید بهشتی خاتمه یافته
8 پهنه‌بندی خطر لغزش زمین با استفاده از روش شاهد مبنا (طرح پژوهشی داخلی) دانشگاه شهید بهشتی خاتمه یافته
9 پژوهش و شناسایی و استخراج پوشش گیاهی و درختان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و لیدار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان درحال انجام
10 طراحی و پیاده‌سازی سامانه نمایش موقعیت جغرافیایی ارکان مسافری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خاتمه یافته نهایی
11 ایجاد ژئوپورتال، وب سرویس، کلیرینگ هوس، نرم‌افزار حدواسط و ورود اطلاعات پایگاه داده مکانی ارائه شده از طرف کارفرما سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری خاتمه یافته
12 تدوین سند راهبردی بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی (از پروژه‌های فاز اول نقشه راه طرح کلان ملی مطابق ردیف 8 جدول) شورای عتف وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاتمه یافته
(تسویه حساب نهایی نشده)
13 پهنه‌بندی اقلیمی کشور براساس روش کوپن - تراورتا (از پروژه‌های فاز اول نقشه راه طرح کلان ملی مطابق ردیف 8 جدول)​​​​​​​ شورای عتف وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حال انجام
14 طراحی نظام یکپارچه اطلاعات مدیریت بحران شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران خاتمه یافته
منتظر مفاصا از بیمه
15 اجرای دوره کاربرد سنجش از دور در آمارهای کشاورزی​​​​​​​ مرکز آمار ایران خاتمه یافته
16 نظارت بر طراحی و احداث پایگاه داده مکانی شهرداری شاهین شهر توسط شرکت نقشه نگار آریا​​​​​​​ شهرداری شاهین شهر خاتمه یافته
17 شناسایی خشکسالی کشاورزی با داده‌های سنجش از دور مبتنی بر فنولوژی گندم (مطالعه موردی: جنوب استان زنجان) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاتمه یافته
18 امکان‌سنجی ایجاد زیر ساخت داده مکانی (SDI) مدیریت خشکسالی
​​​​​​
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال انجام
19 طرح کلان ملی «بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی (فاز صفر)» ​​​​​ شورای عتف وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاتمه یافته
20 ممیزی پردازش تصاویر ماهواره‌ای و کاربرد آن در GIS (فاز 1 و 2)
​​​​​
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاتمه یافته
21 تهیه نرم‌افزار تحت موبایل حرم مطهر جمکران شهرداری قم خاتمه یافته
22 تهیه و پردازش تصاویر ماهواره‌ای در بخشی از حوزه چغندرکاری قزوین شرکت کارخانجات قند استان قزوین خاتمه یافته
23 برآورد میزان بایومس کلش گندم با استفاده از داده‌های سنجش از دور (طرح پژوهشی داخلی) دانشگاه شهید بهشتی​​​​​​​ خاتمه یافته
24 پهنه‌بندی خطر لغزش زمین با استفاده از تئوری دمپستر - شفر در حوضه آبخيز لاجيم (طرح پژوهشی داخلی) دانشگاه شهید بهشتی خاتمه یافته
25 تعیین DEM بهینه و اندازه پیکسل مناسب هیدرولوژیکی برای نقشه‌های 25000/1 کشور (طرح پژوهشی داخلی)
​​​​​
دانشگاه شهید بهشتی خاتمه یافته
26 مطالعه، شناسايی و نيازسنجی سيستم اطلاعات جغرافيايی شهر کرمان (GIS) موسسه سنجش از دور بصیر خاتمه یافته
27 مطالعات مکان‌يابی محل دفن پسماندهای ويژه در استان خوزستان سازمان حفاظت محیط زیست خاتمه یافته
28 طراحی و اجرای سيستم اطلاعات جغرافيايی (GIS) در سازمان محيط زيست (منطقه پايلوت: پارک سرخه حصار)
​​​​​​
سازمان حفاظت محیط زیست​​​​​​​ خاتمه یافته
29 مطالعه و امکان‌سنجی برقراری سيستم اطلاعات جغرافيايی (GIS) در سازمان محيط زيست سازمان حفاظت محیط زیست خاتمه یافته
پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید