آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها

كارنامه آموزشی و پژوهشی دوره دکتری
راهنمای ثبت پروپوزال دکتری و ارشد در ایرانداک
راهنمای ثبت پایان‌نامه دکتری و کارشناسی ارشد در ایرانداک
مراحل تصویب پروپوزال پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد
مراحل دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
فایل راهنمای نگارش و تدوین پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری
فرم درخواست برگزاری آزمون جامع دکتری

فرم‌های دستاورد ​​پژوهشی رساله دکتری:

موارد جهت فراغت از تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (دانشجویانی که بعد از تاریخ 92/10/03 دفاع کرده‌اند.)
فرم بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله دکتری توسط واحد
موارد جهت فراغت از تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 

فرم‌ها و آیین​‌نامه‌های پژوهشی

آیین‌نامه‌های پژوهشی
فرم‌های پژوهشی

پروپوزال و فراغت از​ تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد

 فرم پروپوزال
فرم تسویه حساب

پروپوزال کارشناسی ارشد

طرح + تحقیق
 راهنمای تکمیل فرم پیشنهاد طرح تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد
فرم تک برگی پروپوزال

فرم‌های لازم جهت​ فراغت از تحصیل

چکیده
صفحه عنوان پایان‌نامه
فرم آگهی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
فرم اقرار و تعهدنامه کارشناسی ارشد
 فرم تأییدیه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
فرم تسویه حساب آموزش
فرم چکیده پایان‌نامه کارشناسی ارشد
مدارک فارغ‌التحصیلی
مرحله تدوين پايان‌نامه 

برچسب سی دی‌های حا​وی پایان‌نامه و رساله

دکتری
کارشناسی ارشد

 آیین‌نامه آموزشی دکتری 1397

آیین‌نامه دوره دکتری ورودی 1397

آیین‌نامه آموزشی کارشناسی ارشد سال 1397

آیین‌نامه مقطع کارشناسی ارشد
مراحل تصویب پروپوزال پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد  
پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید