معرفی

انجمن سنجش از دور ایران
Iranian Remote Sensing Society عضو وابسته شورای انجمن‌های علمی ایران

چگونگی شکل‌گیری و تاسیس انجمن

علم سنجش از دور، پس از جنگ جهانی دوم و به‌ خصوص پس از شروع مسابقات فضایی و پرتاب ماهواره‌ها، رشد قابل‌توجهی داشت. در ایران نیز نیاز به گسترش و استفاده از این علم در حدی بود که طبق برنامه‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سه واحد تا بیست واحد درسی در سطوح کارشناسی، کارشناسی‌ ارشد و دکتر‌ی رشته‌های سنجش از دور، جغرافیا، زمین‌شناسی، علوم کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، شیلات و اقیانوس‌شناسی تدریس می‌شد.
همچنین پیشرفت‌هایی که در زمینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کامپیوتری انجام شده بود موجب گسترش یکی از علوم دیگر به نام سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شد که پایگاه کامپیوتری ویژه‌ای است. گسترش این علم نیز در کشور در حدی بود که در ادارات و وزارتخانه‌های کشور نیز رسوخ کرده و باعث سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این علم شده بود. سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان فضایی کشور، سازمان جغرافیایی، شهرداری تهران و وزارت جهاد کشاورزی از جمله سازمان‌هایی بودند که به این سیستم مجهز شده بودند.
بنابراین انجمن سنجش از دور ایران در سال 1372 براساس نیاز به فراهم‌ آوردن زمینه استفاده بهینه از اطلاعات ماهواره‌ای و سرمایه‌گذاری‌های فراوان در زمینه GIS، وضع استاندارد‌هایی در این زمینه، هماهنگی در زمینه آموزش علم سنجش از دور و GIS، برقراری ارتباط و هماهنگی مابین دوایر مجهز به این سیستم‌ها و سیستم اطلاعات جغرافیایی انجمن تاسیس شد. تاسیس انجمن نیز در جریان برگزاری چهاردهمین کنفرانس آسیایی سنجش از دور 20 تا 25 مهرماه 1372 (تهران) اعلام شد.

اهداف

  • گسترش و پیشبرد و ارتقای علم سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  • توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص
  • بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌ای مربوط